Cấu trúc hạ tầng kinh doanh cho
sản phẩm của bạn

Hệ thống kinh doanh cần được xây dựng thành một cấu trúc đơn giản cho phép chúng ta dễ dàng
áp dụng, quản lý và phát triển. HaloViet chung tay đóng góp cho sự đơn giản đó bằng HaloViet Business.
Các bạn sẽ dễ dàng có cái nhìn tổng quan hơn về bức tranh toàn cảnh công việc kinh doanh mình đang làm.
haloviet-business
Đánh giá ý tưởng

Làm sao để biết ý tưởng kinh doanh
của bạn có khả thi không › Nhu cầu thị
trường lớn như thế nào › Đối thủ cạnh
tranh của bạn là những ai ›

Thiết lập chiến lược

Bạn sẽ bắt đầu ý tưởng của mình như
thế nào › Chiến lược kinh doanh nào
mà bạn sẽ thực hiện › Các kênh bán
hàng bạn sẽ sử dụng là gì ›

Xây dựng doanh nghiệp

Các bước để xây dựng website, xây
dựng thương hiệu › Nên chọn tên miền
như thế nào › Xây dựng kênh bán hàng
trên facebook ra sao ›

Thúc đẩy bán hàng

Làm sao để khách hàng tìm đến bạn › Làm
cách nào để giới thiệu sản phẩm đến
khách hàng cách tốt nhất › Chiến dịch
quảng cáo › Tối ưu chi phí bán hàng ›

Quản lý giao dịch, tồn kho

Làm thế nào để quản lý chặt chẽ từ việc
nhận đơn đặt hàng đến bước giao hàng và
thu tiền › Làm sao để nắm bắt thông tin
sản phẩm và hàng tồn kho của bạn ›

Chăm sóc khách hàng

Làm sao để quản lý lượng tin nhắn khách
hàng hỏi đến bạn › Bạn nên chăm sóc
khách hàng trung thành, khách hàng tiềm
năng bằng email và sms như thế nào ›

Đăng ký trọn gói hệ thống kinh doanh
HaloViet

Hãy lựa chọn HaloViet trở thành đối tác hỗ trợ kinh doanh cho riêng bạn,
Vì bạn ở đâu chúng tôi sẽ ở đó.
Dịch vụ khác