TÊN MIỀN / DOMAINS

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN

Lựa chọn tên miền đẹp ngay hôm nay để kinh doanh online dễ dàng hơn

Tên miền

.com
 • .vn
 • .com.vn
 • .edu.vn
 • .net
 • .info
 • .org
 • .net.vn
 • .info.vn
 • .pro.vn
 • .biz

Đăng ký

Free
 • 310K
 • 310K
 • 165K
 • Free
 • Free
 • Free
 • 310K
 • 165K
 • 165K
 • Free

Duy trì

220K
 • 420K
 • 310K
 • 165K
 • 220K
 • 220K
 • 240K
 • 310K
 • 165K
 • 165K
 • 250K